Rezultatai

Demokratinių teisių studij

Tyrimas apie intelekto negalią turinčių jaunuolių teisines teises nacionaliniu ir Europos lygmenimis, susijusias su jų prieiga prie demokratijos, balsavimo teisių, atstovavimo viešuose forumuose ir kt.

Studijos ataskaita apie jaunų žmonių, turinčių intelekto negalią, padėtį, susijusią su jų demokratinėmis teisėmis ir aktyviu vaidmeniu visuomenėje

Šioje tyrimo ataskaitoje pateikiamas demokratinių teisių tyrimas; tikslinių grupių išvados ir gerosios praktikos rinkinys.

Perskaitykite tyrimo ataskaitą čia

Geros praktikos ir politikos rekomendacijų rinkinys

Gerosios praktikos rinkinys siekia įkvėpti kitus sutrikusio intelekto jaunuolius ar su jais dirbančias organizacijas įgyvendinti panašias veiklas, skatinančias aktyvų intelekto negalią turinčio jaunimo vaidmenį visuomenėje..

Gerosios Praktikos Vadovas

Gerosios patirties rinkinį įtrauktos trys gerosios praktikos pavyzdžiai kiekvienoje šalyje. Šios gerosios praktikos yra susijusios su intelekto negalią turinčių jaunuolių aktyvaus pilietiškumo ir demokratinių teisių skatinimu.

Mokymo moduliai jaunimui su IN ir jų treneriams

Šiuose mokymuose instruktoriams suteikiamos būtinos priemonės darbui su jaunimu, turinčiu negalią pagal temą. Antrųjų metų pradžioje projekte dalyvaujantys jaunuoliai dalyvaus nacionaliniuose mokymuose, kurie leis įgyti įgūdžių dalyvauti saugiose erdvėse ir daryti įtaką jaunimo politikai.

Atsisiųskite modulius čia

Baigiamoji ataskaita

Galutinėje ataskaitoje visi mūsų rezultatai ir išvados pateikiami vienoje vietoje.