Ar esate pasirengęs tapti kažko
nepaprasto dalimi?

EXTRA-C yra ES finansuojamas projektas, kuriuo siekiama suteikti jaunimui, turinčiam intelekto, psichosocialinių ir vystymosi sutrikimų, aktyviai dalyvauti demokratiniame gyvenime. Didindama informuotumą ir skatindama įtraukų dalyvavimą, EXTRA-C paverčia vietinę, regioninę, nacionalinę ir ES aplinką gyvybingomis, įvairiomis bendruomenėmis, kuriose kiekvienas turi savo nuomonę. Prisijunkite prie mūsų, kad demokratija būtų įtraukesnė visiems!

APIE
PROJEKTĄ

Mokymosi negalią turintys jaunuoliai – tiek intelekto, tiek psichosocialiniais, tiek vystymosi sutrikimais – dažnai yra išmesti iš svarbių politinių, ekonominių, kultūrinių ir socialinių procesų.


EXTRA-C yra skirtas suteikti šiems žmonėms balsą demokratijoje. Mūsų partnerystė apima organizacijas iš Ispanijos, Portugalijos, Lietuvos, Graikijos ir Prancūzijos, turinčios patirties jaunimo, tyrimų, mokymo ir aktyvaus dalyvavimo srityse. Projekto misija yra skatinti įtraukų dalyvavimą ir didinti informuotumą vietos, regioniniu, nacionaliniu ir ES lygmenimis. Kaip? Vykdydami daugybę įdomių veiklų, kurios suteiks galimybę šiems piliečiams ir su jais dirbančioms organizacijoms įsitraukti!

Štai ką mes suplanavome:

Atlikti tyrimą apie jaunų žmonių, turinčių intelekto negalią, demokratinį dalyvavimą ir teises mūsų šalyse partnerėse. Norime didinti sąmoningumą ir nušviesti šią svarbią problemą.
Suteikite aukščiausio lygio mokymus apie demokratinį dalyvavimą, kad intelekto negalią turintys jaunuoliai jaustųsi galintys ką nors pakeisti. Tačiau ties tuo nesustojame – norime, kad šie mokymai būtų naudingi kuo daugiau žmonių ir organizacijų!
Sukursime daugybę įdomių galimybių intelekto negalią turintiems jaunuoliams. Jie galės pritaikyti savo mokymus praktikoje, užmegzdami dialogą su savo bendraamžiais, vietiniais / regioniniais / nacionaliniais jaunimo forumais ir visuomenės atstovais.

Ko tikimės pasiekti:

01

Jaunieji dalyviai iš šio projekto išeis su naujais įgūdžiais, žiniomis ir pasitikėjimu. Jie galės aktyviai dalyvauti demokratiniame gyvenime, padarydami jį turtingesnį ir įvairesnį.

02

Projekte dalyvaujantys sprendimų priėmėjai ir politikos formuotojai turės galimybę išklausyti mūsų dalyvių idėjas ir įtraukti jas į savo politiką. Ilgainiui tai gali reikšti didelį pokytį intelekto negalią turinčių jaunuolių sąveikoje su politika.

03

Projekte dalyvaujančios jaunimą atstovaujančios organizacijos galės atsiverti įtraukesnėms praktikoms. Patirdami įtraukią veiklą, jie galės įtraukti šią praktiką į savo darbą – ir intelekto negalią turintys jaunuoliai pagaliau turės balsą šiose institucijose.

04

Siekiame didinti žmonių su proto negalia demokratines teises suvokimą

05

Europos lygmeniu bus stipresnis ryšys tarp institucijų ir intelekto negalią turinčio jaunimo, o mūsų dalyviai taps ne tik šio projekto, bet ir visos Europos Sąjungos ambasadoriais.