Nepaprastųjų piliečių įgalinimas: jaunų žmonių su negalia demokratinio dalyvavimo stiprinimas

Išsami mokymo programa, skirta skatinti jaunų žmonių su negalia demokratinį dalyvavimą

Kodėl jaunų žmonių su negalia demokratinis dalyvavimas yra itin svarbus? Europinis projektas „Nepaprasti piliečiai“ atsirado reaguojant į neatidėliotiną poreikį suteikti neįgaliesiems galių aktyviai dalyvauti demokratiniuose procesuose. Pripažįstant sistemines kliūtis ir socialines stigmas, su kuriomis susiduria ši tikslinė grupė, projektu siekiama suteikti specialistams reikalingų žinių ir įgūdžių, kad jie galėtų padėti neįgaliesiems dalyvauti demokratiniuose procesuose. Skatindama gilesnį demokratijos principų supratimą ir suteikdama praktinių priemonių, programa „Extra C“ siekia panaikinti kliūtis ir sustiprinti jaunų žmonių su negalia balsus priimant sprendimus.

Vykdydamas šį įsipareigojimą, partnerių organizacijų konsorciumas, apimantis penkias ES šalis (Ispaniją, Lietuvą, Graikiją, Prancūziją ir Portugaliją), sausio 23–26 d. surengė instruktorių mokymus Mafamude parapijos centre Vila Nova de Gaia, Portugalijoje. Šio renginio metu buvo pristatytas „Jaunų žmonių su negalia demokratinio dalyvavimo mokymo programos vadovas“, 12 jaunimo darbuotojų, dalyvavusių šiame renginyje, susipažino su vadovu, suteikusių jiems reikiamas priemones darbui su neįgaliu jaunimu. Mokymo programa susideda iš šešių modulių:

  1. Neįgaliųjų žmogaus ir pilietinės teisės
  2. Demokratija ir žmonių su negalia demokratinis dalyvavimas
  3. Pagrindinės Europos demokratinės vertybės
  4. Balsas sprendimų priėmimo procese
  5. Santykiai ir socialinis emocinis mokymasis
  6. Dalyvaujantys veiksmai su neįgaliaisiais

1 modulis “Neįgaliųjų žmogaus ir pilietinės teisės” sutelkia dėmesį į gilų žmogaus ir pilietinių teisių supratimą, specialiai pritaikytą neįgaliųjų poreikiams tenkinti. Jame gilinamasi į sudėtingą tarptautinių, Europos ir nacionalinių teisinių sistemų tinklą, skirtą apsaugoti jaunų žmonių, turinčių negalią, teises. Be to, jame atskleidžiami bendri iššūkiai ir geriausia praktika užtikrinant asmenų su negalia demokratines teises, taip skatinant aplinką, palankią jų aktyviam dalyvavimui visuomenės gyvenime.

2 modulis “Demokratija ir demokratinis neįgaliųjų dalyvavimas” nagrinėja demokratijos esmę, pabrėžia dalyvavimo politiniame gyvenime svarbą, ypač asmenims su negalia.

3 modulis „Pagrindinės Europos demokratinės vertybės“ siūlo įžvalgią pagrindinių Europos demokratinių vertybių analizę, stebint jų raidą per svarbiausius įvykius ir sutartis, suformavusias pagrindinius Europos Sąjungos principus.

4 modulyje “Balsas sprendimų priėmimo procese” pabrėžiamas esminis kiekvieno asmens balso vaidmuo, nes jis yra pagrindinės priemonės neįgaliesiems, kad jie galėtų savarankiškai priimti pagrįstus sprendimus.

5 modulis “Santykiai ir socialinis-emocinis mokymasis”, kuriuo siekiama stiprinti įvairių sutrikimų turinčių jaunuolių socialines ir emocines kompetencijas, palengvinti efektyvų bendravimą.

6 modulis “Dalyvaujantys veiksmai su neįgaliais žmonėmis” pristato praktinę veiklą, kuria siekiama bendradarbiauti skatinant demokratinį neįgaliųjų dalyvavimą, siūlant įvairias įsitraukimo galimybes tiek klasėje, tiek išvykų metu.

Norėdami pasiekti visą mokymo programos vadovą, spustelėkite ČIA.

Apie Projektą

EXTRA-C yra ES finansuojamas projektas, skirtas jaunimui, turinčiam intelekto, psichosocialinių ir vystymosi sutrikimų, suteikti galimybę aktyviai dalyvauti demokratiniame gyvenime. Didinant informuotumą ir įtraukiančią veiklą, EXTRA-C siekia paversti vietinę, regioninę, nacionalinę ir ES aplinką dinamiškomis ir įvairiomis bendruomenėmis, kuriose vertinamas kiekvieno asmens balsas.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie projektą, apsilankykite: https://www.extra-c-project.eu/

Dėl žiniasklaidos klausimų kreipkitės į KMOP: extra-c-project@kmop.org.

Share:

More Posts

Newsletter 2

Praėjus beveik metams nuo projekto „Extraordinary Citizens“ (projekto numeris:1018925) pradžios, jūsų laukia daug įdomių naujienų!

Send Us A Message