Newsletter 3

Εκπαίδευση, συζητήσεις, κινητικότητα και πολλά άλλα που θα ακολουθήσουν…

Η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου «Extraordinary Citizens» (Αριθμός Έργου: 1018925) διεξάγεται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς τους τελευταίους μήνες έχουν πραγματοποιηθεί πολλές δραστηριότητες. Πράγματι, η χρονιά ξεκίνησε με την επιμόρφωση των εκπαιδευτών στην Πορτογαλία, ενώ ο Μάρτιος και ο Απρίλιος αφορούσαν την υλοποίηση της εκπαίδευσης των νέων και την 3η διαδικτυακή συνάντηση με όλους τους εταίρους και ο Μάιος αφορούσε τη συζήτηση των όσων διδάχθηκαν στην εκπαίδευση με τις ενώσεις νέων, τα συμβούλια νέων και τους φορείς λήψης αποφάσεων. Κατά συνέπεια, όλοι οι εταίροι του έργου ήταν πολύ απασχολημένοι τον τελευταίο καιρό, αλλά πάντα φρόντιζαν να παραδίδουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ας μάθουμε περισσότερα!

Επιμόρφωση εκπαιδευτών

Δεδομένου ότι ο κύριος στόχος του έργου είναι να προωθήσει και να διευκολύνει τη συμμετοχή των νέων με νοητική και σωματική αναπηρία χωρίς αποκλεισμούς στην κοινωνία μας, καθώς και να ασχοληθεί με την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, η επιμόρφωση των εκπαιδευτών, η οποία διοργανώθηκε από την Aproximar στο Πόρτο της Πορτογαλίας, ήταν καθοριστικής σημασίας για την παροχή των κατάλληλων γνώσεων και των καλύτερων εργαλείων σε όλους τους εκπαιδευτές για την επίτευξη των στόχων του έργου στις επόμενες φάσεις.

Πράγματι, η επιμόρφωση των εκπαιδευτών είναι το καλύτερο μοντέλο κατάρτισης για την προετοιμασία των εκπαιδευτών ώστε να παρουσιάζουν αποτελεσματικά τις πληροφορίες, να απαντούν στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων ατόμων και να καθοδηγούν δραστηριότητες που ενισχύουν τη μάθηση. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο της Πορτογαλίας τον Ιανουάριο του 2024, όπου συμμετείχαν δύο επαγγελματίες από κάθε χώρα-εταίρο.

Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης κατάρτισης, όλοι οι εταίροι εξέθεσαν και εξήγησαν τις εκπαιδευτικές ενότητες που έχουν αναπτύξει, καθώς και εφάρμοσαν τις πρακτικές δραστηριότητες που είχε κάθε ενότητα. Οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν, με ξενάγηση, το τοπικό κέντρο ένταξης, όπου όλοι οι εταίροι μπορούσαν να δουν διαφορετικές τεχνικές πρακτικών ένταξης.

Εκπαίδευση νέων & άλλες δραστηριότητες

Μετά την επιμόρφωση των εκπαιδευτών, όλοι οι εταίροι στις χώρες τους ξεκίνησαν με την υλοποίηση των εκπαιδεύσεων για τη νεολαία, ώστε να διευκολύνουν τους νέους να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες της κοινωνίας μας. Αυτό ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για αυτούς να μάθουν περισσότερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, την ελευθερία και άλλες παρόμοιες έννοιες, αξίες και αρχές.

Σε κάθε συνεδρία πραγματοποιήθηκαν πολλές πρακτικές δραστηριότητες προκειμένου να εδραιωθεί η κατανόηση κάθε θέματος. Επίσης, οι νεαροί/ές συμμετέχοντες/ουσες είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν όλα όσα έμαθαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, ώστε να είναι σε θέση να εκφράσουν με σαφήνεια τις απόψεις τους. Ορισμένοι εταίροι έχουν επίσης ήδη πραγματοποιήσει διάλογο μεταξύ ομοτίμων με τα εθνικά συμβούλια νέων, όπου οι νέοι με αναπηρία μπορούσαν να ανταλλάξουν απόψεις με τους συνομηλίκους τους που τους εκπροσωπούν.

3η διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων

Στο πλαίσιο των περιοδικών συναντήσεων της κοινοπραξίας, η 3η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον Απρίλιο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όλοι οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την πρόοδο του έργου και τα επόμενα βήματά του. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2024.

Next Steps

Αφού όλοι οι εταίροι υλοποιήσουν την εκπαίδευση των νέων, κάθε οργανισμός θα πρέπει να συντάξει μια εθνική έκθεση με τα αποτελέσματα των εκπαιδεύσεων και τις μελλοντικές συστάσεις. Τα ευρήματα θα συγκεντρωθούν σε μια ενιαία έκθεση από την Aproximar και θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας.

Η κοινοπραξία προετοιμάζει επίσης όλη την υλικοτεχνική υποδομή για την κινητικότητα του Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο, όπου νέοι με αναπηρία που έχουν ήδη συμμετάσχει σε προηγούμενες δραστηριότητες του έργου, θα επισκεφθούν τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

 

👉 Newsletter

Share:

More Posts

Newsletter 2

Μετά από σχεδόν ένα χρόνο από την έναρξη του έργου “Extraordinary Citizens” Project (Αριθμός Έργου: 1018925), υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα νέα για εσάς!

Τα δημοκρατικά δικαιώματα και η συμμετοχή των νέων με αναπηρία στο επίκεντρο Έκθεσης Μελέτης

Η έκθεση μελέτης αποκαλύπτει προκλήσεις και λύσεις για την προώθηση της περιεκτικής δημοκρατίας Το επιτακτικό ζήτημα των δημοκρατικών δικαιωμάτων και της συμμετοχής των νέων με

Newsletter 1

Το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα “Extraordinary Citizens” (Αριθμός έργου: 10108925) ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο και αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και διευκόλυνση της χωρίς αποκλεισμούς

Send Us A Message