Νέα

Newsletter 1

Το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα “Extraordinary Citizens” (Αριθμός έργου: 10108925) ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο και αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και διευκόλυνση της χωρίς αποκλεισμούς

Περισσότερα »