Εταίροι

KMOP – Education and Innovation Hub, Ελλάδα

Tο ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας ιδρύθηκε το 1977 και είναι μία από τις παλαιότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, με σημαντική εμπειρία στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων που έχουν στόχο την ενδυνάμωση και την ενίσχυση της ευημερίας των ατόμων. Αξιοποιώντας τη γνώση που έχει αποκτήσει από την πολυετή εμπειρία του στο πεδίο, το ΚΜΟΠ δημιούργησε το ΚΜΟΠ Education & Innovation Hub, ως έναν κόμβο γνώσης και καινοτομίας που προσφέρει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πόρων. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στα άτομα να αναβαθμίσουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, βοηθώντας τα να επιτύχουν τους στόχους τους και να συμβάλουν και τα ίδια στη δημιουργία μιας πιο συμπεριληπτικής και βιώσιμης κοινωνίας.

Περισσότερα: https://education-hub.kmop.org/about-us/

ALDA, Γαλλία

Η ALDA – Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Δημοκρατία στο τοπικό επίπεδο είναι φορέας που έχει έδρα τη Γαλλία και προωθεί τη χρηστή διακυβέρνηση και τη συμμετοχή των πολιτών τοπικών κοινοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελείται από περισσότερα από 350 μέλη, μεταξύ των οποίων τοπικές αρχές, ενώσεις τοπικών φορέων και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες προέρχονται από περισσότερες από 45 χώρες της Ευρώπης. Ιδρύθηκε το 1999 με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης για να συντονίσει και να υποστηρίξει το Δίκτυο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο αποτελείται από αυτοδιαχειριζόμενες, τοπικές ΜΚΟ που προωθούν τη χρηστή διακυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, και με τους οποίους η ALDA συνεργάζεται σε πολλές δραστηριότητες. Με στόχο την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και της συμμετοχής των πολιτών από τις κατά τόπους κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής, η ALDA ηγείται μιας σειράς από δράσεις υποστήριξης τοπικών, εθνικών και διεθνών φορέων, που ενδιαφέρονται για θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αποκέντρωσης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικής ένταξης, βιώσιμης ανάπτυξης, πρωτοβουλιών των πολιτών και πολλά άλλα.

Περισσότερα: https://www.alda-europe.eu/

Fundación Manos Tendidas, Ισπανία

Το Fundación Manos Tendidas είναι ένα ίδρυμα με φιλανθρωπικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα. Συνεργάτες του ιδρύματος είναι κυρίως συγγενείς ατόμων με αναπηρία, επαγγελματίες του κλάδου, εθελοντές και κοινωνικοί εταίροι. Κύριος στόχος μας είναι η ένταξη των ατόμων με σωματική ή/και διανοητική αναπηρία στην κοινωνία και στην εργασία.
Ως αποτέλεσμα, προωθούμε την υψηλής ποιότητας διαβίωση για τους δικαιούχους μας και τις οικογένειές τους. Προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για άτομα με νοητική αναπηρία, τα οποία, λόγω της φύσης της κατάστασής τους, χρειάζονται ειδική θεραπεία. Με αυτή την ανάγκη ως γνώμονα, παρέχουμε εξατομικευμένη υποστήριξη, προσωπική και κοινωνική ενδυνάμωση, αποκατάσταση και συνεχή φροντίδα σε όσους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, δεν είναι σε θέση να μείνουν όλη την ημέρα στο σπίτι. Μετά την ένταξη στην αγορά εργασίας, η διεπιστημονική ομάδα του ιδρύματος παρέχει εξατομικευμένη παρακολούθηση και υποστήριξη, μέχρι την πλήρη προσαρμογή τους στη θέση εργασίας.

Περισσότερα: https://www.manostendidas.org/

APROXIMAR, Portugal

Aproximar develops, implements, and provides services in 4 main sectors and since 2007 has participated in projects related to school, education and strengthening the community’s social capital, which has enabled the consolidation of a sector dedicated exclusively to Education and Community Empowerment. This sector has a totally dedicated team focused on developing and implementing innovative approaches to empower and promote healthy communities. Preventing is the focus but APX also try to develop new responses to answer to emergent needs that arise within the local communities, such as high risk of early school leaving, absenteeism, deviant behaviour, school prison pipeline, people with disabilities and NEET. APX try to offer tailor made answers according to the local needs of the communities, respecting their individuality and diversity, doing impact assessment, innovation approaches to train teachers and the school community, parents’ empowerment, restorative practices, participatory approaches, mentoring schemes and others.

Περισσότερα: https://www.aproximar.pt/

Asociacija "Kūrybinės ateities idėjos", Λιθουανία

Η ΜΚΟ “Kūrybinės ateities idėjos” KAI είναι οργάνωση που λειτουργεί ως «ομπρέλα» για τη διασύνδεση οργανώσεων κωφών, σχολείων και εκπαιδευτικών κέντρων στη Δυτική Λιθουανία. Οι δραστηριότητες της KAI σχετίζονται κυρίως με τη βελτίωση των δημιουργικών δεξιοτήτων στα άτομα των ομάδων-στόχου. Οι εκπαιδευτικές δράσεις της KAI στηρίζονται σε μη τυπικού χαρακτήρα δραστηριότητες και παιχνίδια, με διαπροσωπική συμμετοχή ή εικονικά. Οι εκπαιδευτές της KAI είναι εξειδικευμένοι στον τομέα αυτό: συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς σχολείων, μαθητές, άτομα με αναπηρία και κοινωνικούς λειτουργούς. Η KAI έχει σχεδιάσει πολλά διαφορετικά εργαλεία και εκπαιδευτικές δράσεις με επίκεντρο το παιχνίδι, σε θεματικές όπως η θεραπεία μέσω της τέχνης, η δημιουργία ομάδων και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Οι εκπαιδευτές εφαρμόζουν τα εργαλεία αυτά στην καθημερινή τους εργασία με τους νέους, ενώ εκπαιδεύουν και άλλους οργανισμούς στην πρακτική εφαρμογή τους.

Περισσότερα: https://creativefutureideas.wordpress.com/