Είστε έτοιμοι να συμμετάσχετε
σε κάτι εξαιρετικό;

Το EXTRA-C είναι ένα χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. πρόγραμμα που στοχεύει στην ενδυνάμωση νέων με νοητικές, ψυχοκοινωνικές και αναπτυξιακές αναπηρίες, ώστε να έχουν ενεργό συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες. Αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση και προωθώντας τη συμπερίληψη και τη συμμετοχή, το EXTRA-C επιδιώκει να μεταμορφώσει τη δημόσια σφαίρα, σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε μια ζωντανή, ποικιλόμορφη κοινότητα, στην οποία όλοι έχουν φωνή!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΟ ΕΡΓΟ

Οι νέοι με μαθησιακές δυσκολίες – νοητικές, ψυχοκοινωνικές, ή αναπτυξιακές – συχνά αποκλείονται από σημαντικές πολιτικές, οικονομικές, πολιτιστικές και κοινωνικές διαδικασίες.
Το EXTRA-C έχει ως στόχο να δώσει φωνή στα άτομα αυτά, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή τους στις δημοκρατικές διαδικασίες. Η ομάδα μας περιλαμβάνει οργανώσεις από την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Λιθουανία, την Ελλάδα και τη Γαλλία, με εμπειρία σε θέματα που αφορούν τους νέους, την έρευνα, την κατάρτιση και την ενεργό συμμετοχή. Μέσα από το έργο επιδιώκουμε να προωθήσουμε τη συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς και την ευαισθητοποίηση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πώς θα το πετύχουμε αυτό; Με τη διεξαγωγή μιας σειράς δραστηριοτήτων που θα ενδυναμώσουν τους πολίτες και τους οργανισμούς που εργάζονται με νέους με μαθησιακές δυσκολίες, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους.

Οι δράσεις μας:

Μελέτη σχετικά με θέματα που αφορούν τη συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες και τα δικαιώματα των νέων με νοητική αναπηρία στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Κατάρτιση σχετικά με τη δημοκρατική συμμετοχή, ώστε να ενδυναμωθούν οι νέοι με νοητική αναπηρία και να νιώσουν ικανοί να κάνουν τη διαφορά. Στόχος μας είναι η κατάρτιση να ωφελήσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και οργανώσεις.
Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για τους νέους με νοητικές ή άλλες αναπηρίες και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράξη την εκπαίδευσή τους, συμμετέχοντας ενεργά σε διάλογο με τους συνομηλίκους τους και εκπροσώπους τοπικών/περιφερειακών/εθνικών φορέων νεολαίας.

Τι θα πετύχουμε:

01

Οι νέοι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν την εκπαίδευση θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες και γνώσεις, θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και θα είναι σε θέση να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη δημοκρατική ζωή του τόπου τους.,

02

Οι φορείς λήψης αποφάσεων και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που συμμετέχουν στο έργο θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τις ιδέες των συμμετεχόντων και να τις ενσωματώσουν στις πολιτικές τους.

03

Οι οργανώσεις που συμμετέχουν στο έργο και εκπροσωπούν νέους θα μάθουν πώς να εφαρμόζουν πιο συμπεριληπτικές πρακτικές κατά την εργασία τους με νέους.

04

Επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε ακόμα περισσότερο την κοινή γνώμη σχετικά με τα δημοκρατικά δικαιώματα των ατόμων με νοητική αναπηρία.

05

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θέλουμε να υπάρξει πιο ισχυρή διασύνδεση ανάμεσα στα θεσμικά όργανα και τους νέους με νοητική αναπηρία.